Posts

10 THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT OUTRIDERS DEMO

1. This is a Demo, NOT a Beta.

2. It is entirely free. No purchase or pre-order required.

3. The demo is available on the following Platforms: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam & streaming with NVIDIA GeForce NOW).

4. The download size for the demo is: PC: Minimum 24GB (possibly more after decompression) Consoles: Minimum 22GB (possibly more after decompression).

5. Crossplay is available in the demo, but it will be in beta form and will need to be manually enabled via your settings.

6. Our Discord has been set up with plenty of Looking-ForGroup voice channels in case you’re looking to party up with any other players in particular.

7. There is no time limit, either for playing or for accessing it prior to launch. The demo is also planned to remain live beyond launch.

8. The demo includes the game’s prologue & opening chapter. This means that gear & enemies that you come across will be the early game variants. The further you get in the full Outriders story, the more twisted, exotic and powerful both gear & enemies will become.

9. The demo includes all 4 classes and 6 character slots. This means you can try out every class without needing to delete any characters.

10. You will be able to transfer your progress if you play the main game on the same platform account (Platforms are PlayStation / Xbox / Steam) Progress will not transfer between the Demo on Steam and the Full Game on the Epic Store.

 

See You On Enoch!

 

OUTRIDERS Demo is available here: 

https://sqex.link/OutridersDemo

 

Follow OUTRIDERS here: 

OUTRIDERS official Facebook page: https://www.facebook.com/outridersgame
Follow OUTRIDERS on Twitter: https://twitter.com/outriders
Follow OUTRIDERS on Instagram: https://www.instagram.com/outridersgame
Subscribe to OUTRIDERS on YouTube: www.youtube.com/outriders 

Join the OUTRIDERS Discord: discord.gg/outriders  

PCF WILL COOPERATE WITH THE UNIVERSITY OF IT AND MANAGEMENT IN RZESZÓW.

People Can Fly and the University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland, establish a strategic partnership to co-create a specialized university course of Computer Game Design, support young talents, pursue joint projects and scientific research, as well as to develop the gaming industry in the region. 

“Our University has followed trends on the Polish and international job markets for a long time. This is how we expand our educational offer and seek attractive business partners for particular lines of education. Today, the University of Information Technology and Management starts its cooperation with the Polish game developer People Can Fly.

“The main purpose of our agreement is to join forces in creating a specialized course of Computer Game Design with PCF as the official Partner. The students will have access to substantive support from the studio staff and an opportunity to expand their skills at workshops and lectures conducted by PCF professionals. The University will work hand in hand with PCF on new projects intended to increase the visibility and boost the significance of the gaming industry in the region”  says Professor Andrzej Rozmus, PH.D., Vice-Rector of the University of Information Technology and Management in Rzeszów.

We have been present in Rzeszów for three years and we would like not only to emphasize this presence but also to strengthen the local gamedev. Our cooperation with the University is a token of our commitment: we hope that it will become a multi-thread and long-term alliance. Both parties are willing to give it a practical dimension: we will be inviting the best students to hone their skills in PCF Rzeszów.” says Mateusz Kirstein, head of the People Can Fly studio in Rzeszów. 

Game Design is an undergraduate course at the Computer Graphics and Multimedia Production faculty. The students learn to release their potential, use state-of-the-art labs as well as professional equipment and software. They also have the opportunity to develop their first game in the students’ GameDev studio. 

Further cooperation of the University with the PCF experts will help the graduates prepare for their future professional career – in Poland but also anywhere in the world. 

Click HERE, to read more about the Computer Game Design course. 

Learn more about UIT&M in Rzeszów: 

https://en.uitm.edu.eu

 

 

Pages

Mecenas Piotr M. Szelenbaum obejmuje stanowisko General Counsel w PCF Group S.A.

Mecenas Piotr M. Szelenbaum obejmuje stanowisko General Counsel w PCF Group S.A.

Warszawa, 9.11.2020 r. – Od listopada br. do spółki PCF Group S.A. (People Can Fly) dołączył mec. Piotr M. Szelenbaum, który będzie kierował departamentem odpowiedzialnym za nadzór prawny w Grupie.

– Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie profesjonalisty z wieloletnim doświadczeniem, który wzmocni nasz zespół w związku z planowanym wejściem spółki na giełdę. Cieszę się, że Piotr obejmuje jedną z kluczowych funkcji w strukturze organizacyjnej Grupy PCF. Bardzo doceniam dotychczasowe sukcesy Piotra, z którym miałem już okazję współpracować w przeszłości przy innych projektach – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

Mec. Piotr Szelenbaum rozwijał swoją karierę jako partner w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Greenberg Traurig oraz White & Case), a ostatnio jako partner w kancelarii SPCG. Od wielu lat jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa takie jak Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz Legal 500 EMEA w kategorii Corporate/M&A i Capital Markets.

Piotr Szelenbaum jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. Posiada  ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie obsługiwał zarówno transakcje krajowe, jak i projekty realizowane na międzynarodowych rynkach finansowych. Doradzał w wielu procesach dotyczących transakcji typu M&A, nabywaniu znacznych pakietów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym.

– Objęcie przeze mnie stanowiska General Counsel w PCF Group S.A. otwiera możliwość uczestnictwa w niezwykle interesującym procesie rozwoju tak unikalnego podmiotu, jakim jest studio People Can Fly. Mam nadzieję, że będę mógł przyczynić się – wraz z całym zespołem PCF – do realizacji tej ambitnej wizji – mówi mec. Piotr Szelenbaum.

***

Spółka PCF Group S.A. złożyła we wrześniu br. prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PCF Group jest właścicielem studia People Can Fly, globalnie rozpoznawalnego dewelopera gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Dopuszczenie”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie stanowił wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi i opublikowanymi suplementami oraz opublikowanymi komunikatami aktualizującymi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”). Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (www.trigon.pl).

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie będzie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaniu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

People Can Fly – jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów gier AAA w Polsce zamierza w tym roku zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

People Can Fly – jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów gier AAA w Polsce zamierza w tym roku zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warszawa, 1.09.2020 r. – spółka PCF Group S.A. (People Can Fly) złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO).

People Can Fly, globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA, planuje wkrótce dołączyć do rosnącego grona spółek gamingowych notowanych na GPW. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment. Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games – globalnym producentem, wydawcą gier i powiązanych z nimi technologii – współpracowało przy tworzeniu takich projektów tej firmy jak: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games.

People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje obecnie nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na koniec 2020 r.

Ponadto, spółka rozpoczęła niedawno prace m.in. nad nową produkcją z segmentu AAA. Tak jak w przypadku Outriders, produkcja ta będzie realizowana we współpracy z wiodącym, globalnym wydawcą gier. Gra, nad którą pracuje studio People Can Fly w Nowym Jorku, ma zostać wydana na konsole nowej generacji i platformy streaming’owe. Aby sprostać skali nowego projektu, People Can Fly planuje w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy znaczne powiększenie swojego nowojorskiego oddziału oraz rozwój nowego, startupowego studia w Montrealu.

– People Can Fly ma na swoim koncie wiele sukcesów w produkcji gier segmentu AAA oraz doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi wydawcami. Wejście na giełdę jest dla nas ważnym krokiem, który jeszcze bardziej umocni pozycję People Can Fly na globalnym rynku deweloperów gier. Możemy z dumą powiedzieć, że mamy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w Polsce, składający się z około 190 wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w zakresie programowania, tworzenia animacji, grafiki, designu, efektów wizualnych i dźwiękowych oraz produkcji gier. Warto podkreślić, że wśród akcjonariuszy spółki są kluczowi menadżerowie odpowiadający za proces tworzenia gier, od wielu lat związani z firmą: Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś i Jarosław Surowiec. Jesteśmy firmą globalną, ze studiami zlokalizowanymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie oraz jednym z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter z segmentu AAA. Do najbardziej rozpoznawalnych wyprodukowanych przez nas tytułów należą: Painkiller, Bulletstorm oraz stworzony we współpracy z Epic Games Gears of War: Judgmentmówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A. – Obecnie, wspólnie ze Square Enix, finalizujemy prace nad nową grą z segmentu AAA, shooterem RPG – zatytułowaną Outriders. Jest to największa produkcja w historii People Can Fly, której światową premierę planujemy pod koniec tego roku i z którą wiążemy duże nadzieje – dodaje Sebastian Wojciechowski.1) Gry segmentu AAA to wysokobudżetowe produkcje charakteryzujące się wysoką jakością, przeznaczone na komputery osobiste (PC) oraz konsole Play Station i Xbox oraz dostępne do nabycia w globalnej dystrybucji cyfrowej – m.in. na platformach dystrybucyjnych Steam, PlayStation Store oraz Microsoft Store, jak również w wersji pudełkowej.

Gra Outriders

Outriders to ambitna, trzecio-osobowa gra typu shooter z elementami RPG osadzona w realiach dark science-fiction. Wydawcą Outriders jest Square Enix – globalny koncern z siedzibą w Tokio, będący producentem i wydawcą gier, który ma w swoim portfolio znane na całym świecie tytuły takie jak: Final Fantasy, Life is Strange, Tomb Raider, Just Cause czy Avengers Marvela. Autorem muzyki do gry Outriders jest Inon Zur, światowej sławy kompozytor, który skomponował muzykę do takich gier, jak: Dragon Age, Fallout, Prince of Persia, Syberia, czy Baldur’s Gate, laureat nagrody Emmy, trzykrotnie nominowany do nagrody BAFTA. Oficjalny zwiastun gry można obejrzeć na stronie: https://outriders.square-enix-games.com/pl/

Outriders jest grą, która zapewnia wiele godzin wciągającej rozgrywki. Uczestnicy specjalnych pokazów i eventów branżowych, którzy mieli już okazję zagrać w Outriders oceniają grę bardzo pozytywnie. Jesteśmy przekonani, że docenią ją także gracze na całym świecie, a dla People Can Fly będzie początkiem nowego etapu rozwoju mówi Bartosz Kmita, dyrektor kreatywny i jeden z akcjonariuszy PCF Group S.A.

Od początku 2020 r., wspólnie z wydawcą Square Enix, prowadzona jest intensywna kampania marketingowa i promocyjna gry Outriders. Prezentacja gry na eventach prasowych w Warszawie (styczeń 2020 r.), Los Angeles (luty 2020 r.) oraz na konferencji PAX EAST 2020 w Bostonie na przełomie lutego i marca 2020 r. wywołała duże zainteresowanie medialne. W pierwszym kwartale br. ukazało się blisko 650 artykułów o grze Outriders w najbardziej prestiżowych mediach branżowych na świecie oraz zostało opublikowanych ponad 260 dedykowanych grze materiałów filmowych, które zostały obejrzane ponad 15 mln razy. Działania marketingowe gry Outriders będą kontynuowane przez cały 2020 rok, a ich osią jest obecnie format Outriders Broadcast – comiesięczne wydarzenia online, których celem jest prezentacja kolejnych szczegółów gry, promowane na kanale YouTube gry oraz platformie Twitch, dostępne pod adresem https://www.youtube.com/outriders

Gra Outriders ma być dostępna na konsole nowej generacji: Xbox Series X oraz PlayStation 5, jak również na PC, a także konsole: Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro na koniec 2020 r. Od 2021 roku gra Outriders będzie również dostępna na platformie streamingowej Google Stadia.


Studio
People Can Fly

Studio People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Polsce i Europie. Jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. W 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games – amerykańska firma produkująca gry i twórca technologii Unreal Engine – popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menadżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego, jednego z ówczesnych managerów People Can Fly oraz członka zarządu spółki.

Jednym z atutów People Can Fly jest międzynarodowy zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 profesjonalistów pracujących nad produkcją gier w 4 studiach i 2 start-up studiach, zlokalizowanych na dwóch kontynentach, w tym w ostatnio otworzonym start-up studiu w Łodzi. Taka struktura ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje People Can Fly możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.


Rynek gier AAA

Zgodnie z danymi Superdata (Nielsen) gry z segmentów premium (gry AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4% (łącznie 19 mld USD) wartości całego rynku gier wideo w 2019 r. (łącznie 109,4 mld USD). Superdata prognozuje, że w roku 2020 segment gier AAA osiągnie wartość blisko 20 mld USD.

Doradcami procesu IPO spółki PCF Group S.A. są: Trigon Dom Maklerski – globalny koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak – doradca prawny, Grant Thornton – audytor oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.


Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Dopuszczenie”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie stanowił wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi i opublikowanymi suplementami oraz opublikowanymi komunikatami aktualizującymi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”). Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (www.trigon.pl).

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie będzie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaniu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x