Wprowadzenie

Rozumiemy, że są Państwo świadomi i troszczą się o swoje prywatne interesy, i traktujemy to poważnie. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy PEOPLE CAN FLY dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz określa prawa użytkownika do prywatności.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona prywatności informacji jest stałym obowiązkiem i dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w miarę jak będziemy podejmować nowe praktyki w zakresie danych osobowych lub przyjmować nowe polityki prywatności w przyszłości.

Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę PEOPLE CAN FLY?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez PEOPLE CAN FLY lub któregokolwiek z członków naszej globalnej grupy, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gdpr@peoplecanfly.com lub listu na adres podanego przez nas Kontrolera danych osobowych.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących sytuacjach:

a) Jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą grupy People Can Fly, lub pracownikiem któregokolwiek z nich
b) Jesteś Osobą, która składa wniosek do PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej.
c) Jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową, więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz poniżej.

Jeśli uważasz, że chcesz wyjaśnić, jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych – nie wahaj się skontaktować z nami, wysyłając e-mail na podany powyżej adres.

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JAKO OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ STRONĘ PEOPLECANFLY.COM

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są firmy tworzące globalną, międzynarodową
organizację – “People Can Fly&quot”:

a. PCF Group S.A., Aleja Solidarności 171, 00-877 Warszawa, Polska, NIP: PL ; REGON: ; Nr KRS 0000831254 – jako Kontroler Wykonawczy;
b. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot's Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF Wielka Brytania;
c. People Can Fly Canada Inc., 1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 3700, Montréal, QC H3B 4W5, Kanada;
d. People Can Fly U.S., LLC, C/O Wagner & Zwerman LLP,201 Old Country Rd Suite 202,Melville NY 11747,US

Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: gdpr@peoplecanfly.com lub przesłanie listu na podany powyżej adres.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w plikach Essential Cookies – więcej o plikach Cookies na podstawie uzasadnionego interesu współadministratora (art. 6.1.f) PKBR). Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnienie serwisu PeopleCanFly.com i dbanie o jego bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk. Ewentualne zbierane dane obejmują: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP, odsyłacz http – oznacza stronę, z której do nas dotarłeś.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w plikach Cookie innych niż Essential Cookies na podstawie Państwa zgody (art. 6.1.a) GDPR), którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać korzystając z naszego Zestawu Zgody na Pliki Cookie.

Czy będziemy profilować Twoje dane osobowe, czy też będziemy podejmować automatyczne decyzje w oparciu o Twoje dane osobowe?

Nie. Nie zamierzamy tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe, ani podejmować automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

Czy podanie nam swoich danych osobowych jest konieczne?

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes są nam potrzebne, aby umożliwić obsługę strony PeopleCanFly.com. W przypadku innych danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – dane te są podawane dobrowolnie.

Jakie są Twoje prawa jako podmiotu danych?

Masz do tego prawo:

A. dostępu do swoich danych osobowych;
B. poprawiania (korygowania) swoich danych osobowych;
C. wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres gdpr@peoplecanfly.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed dokonaniem cofnięcia;
D. ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych;
E. usunięcie Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
F. możliwość przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do skontaktowania się w każdej chwili z właściwym organem nadzorczym Unii Europejskiej lub państw członkowskich w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo PEOPLECANFLY przechowuje Państwa dane?

PEOPLECANFLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes nie dłużej niż 12 miesięcy.

PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Komu możemy ujawnić Państwa dane?

PEOPLE CAN FLY może ujawnić Państwa dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np: dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych. Państwa dane osobowe będą jednak zawsze traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich ujawnienie na piśmie lub w formie elektronicznej, lub jeśli nie jesteśmy do tego prawnie uprawnieni lub zobowiązani.

Jako organizacja globalna możemy przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do innych spółek People Can Fly wymienionych jako współadministratorzy, jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów współadministratorów wymienionych powyżej. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.