People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.

PCF jest globalnym twórcą gier AAA

Informacje
o firmie

People Can Fly jest producentem gier: Painkiller (premiera 2004), Bulletstorm (premiera 2011) oraz Gears of War: Judgment (premiera 2013). Gry produkowane przez People Can Fly są przeznaczone na konsole Play Station, Xbox, PC oraz dostępne na platformach streamingowych.

Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games – globalnym producentem, wydawcą gier – współpracował przy tworzeniu gier takich jak: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite.

Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly jest jednym z wiodących europejskich studiów tworzących gry z wykorzystaniem Unreal Engine.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 1 kwietnia 2021 r.

People Can Fly został nagrodzony w 2020 roku tytułem „Diamenty Forbesa” – jest to publikowany przez magazyn Forbes coroczny ranking firm najbardziej dynamicznie zwiększających swoją wartość.

W 2020 r. grze Outriders została poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, „Game Informer”. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego wydawnictwa.

Globalny
biznes
gamingowy

  • 1

    Potwierdzone sukcesami, unikalne doświadczenie w produkcji gier segmentu AAA.

  • 2

    Jeden z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter.

  • 3

    Producent gier rozpoznawalnych na całym świecie: Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment.

  • 4

    Międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200-osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący w 6 lokalizacjach na dwóch kontynentach (Europa i Ameryka Płn.).

  • 5

    Stabilny model biznesowy oparty na współpracy z największymi na świecie wydawcami gier: Square Enix, Take-Two Interactive oraz Gearbox.

  • 6

    Perspektywiczny pipeline gier – 3 nowe tytuły klasy AAA w fazie produkcji: Outriders (premiera kwiecień 2021) oraz, 2 nowe gry, w tym jedna realizowana w nowym dla Grupy obszarze gier akcji RPG (premiery obu nowych gier planowane do końca 2024 r.)

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Aktualności

Strategia
rozwoju

Celem strategicznym Grupy jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo realizujących gry w segmencie AAA. W zakresie produkowanych gier celem People Can Fly jest tworzenie ambitnych i nowatorskich gier AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG.

  • 1

    Produkcja trzech nowych gier z segmentu AAA we współpracy z globalnymi wydawcami

    – Outriders (shooter RPG) – premiera 1 kwietnia 2021 r. – wydawca Square Enix.
    Project Gemini (segment AAA) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Square Enix.
    Project Dagger (segment AAA, gra akcji RPG) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Take-Two Interactive.

  • 2

    Rozwój międzynarodowego zespołu Grupy

    zatrudnienie nowych deweloperów lub pozyskanie zespołów produkcyjnych w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii  i Polsce.
    uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.

  • 3

    Produkcja gier w modelu self-publishing opartych na własnym IP

    – po przeprowadzeniu odpowiednich przygotowań People Can Fly planuje rozpoczęcie produkcji nowych gier w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – w modelu self-publishing.
    – rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).


    Szczegółowy opis strategii Grupy jest zamieszczony w prospekcie Spółki.

1
Warszawa
2
Łódź
3
Rzeszów
4
Newcastle
5
Montreal
6
New York
1

Warszawa

2

Łódź

3

Rzeszów

4

Newcastle

5

Montreal

6

New York

Grupa zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200 osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący nad produkcją gier  w 4 studiach i 2 start-up studiach, zlokalizowanych w Polsce (Warszawa, Rzeszów, Łódź), Wielkiej Brytanii (Newcastle), USA (Nowy Jork) i Kanadzie (Montreal). Struktura organizacyjna People Can Fly ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje Grupie możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi jedna osoba – Prezes Zarządu, powołany na trzyletnią kadencję, która upływa z dniem 6 listopada 2022 r.

Sebastian Wojciechowski

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu PCF Group S.A.

Sebastian Wojciechowski jest związany z People Can Fly od 2013 r. Funkcję Prezesa Zarządu pełni do 2019 r. Wcześniej Członek Zarządu od 2013 r. i Prezes Zarządu od 2015 r. w PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

Sebastian Wojciechowski w latach 2008 – 2011 był twórcą i dyrektorem działu Digital Market w Eurozet sp. z o.o., gdzie odpowiadał za strategię cyfrową spółki. Od 1996 r. do 2007 r. był współzałożycielem, dyrektorem sprzedaży, a następnie członkiem zarządu CR Media S.A. W ramach pracy w grupie kapitałowej CR Media w latach 2000 – 2008 był wiceprezesem spółki Ad.Point sp. z o.o. zarządzającej takimi rozgłośniami radiowymi jak AntyRadio czy Radio Planeta FM. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1994 – 1995 w ramach stypendium Tempus studiował na uczelniach Handelshøjskolen (Business School) w Aarhus, Dania.

rozwiń

Rada
nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję, która upływa z dniem 6 listopada 2022 r.

Mikołaj Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.

Mikołaj Wojciechowski w 2017 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w. PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Od listopada 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką i pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Mikołaj Wojciechowski spełnia wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczące branży Spółki.

rozwiń

Krzysztof Dolaś – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.

Krzysztof Dolaś od 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej PCF Group sp. z o.o. . (poprzednika prawnego PCF Group S.A.).  Od listopada 2019 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Krzysztof Dolaś jest związany z People Can Fly od 2005 r. Od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych (Technical Art Director). Kieruje pracą zespołu produkcyjnego i odpowiada za szereg działów studia produkcyjnego People Can Fly, m.in. Tech Art, Light Department czy Environment Art. W latach 2007 – 2015 w ramach studia People Can Fly pełnił kolejno funkcje Senior Environment Artist oraz Lead Environment Artist, odpowiadając za projekty lokacji w grach, a w 2015 r. – Lead Artist. W People Can Fly rozpoczął pracę na stanowisku Character Artist, odpowiadając za projekty postaci w grach produkowanych przez studio. W latach 2004 – 2005 pracował na stanowisku grafika 3D w studiach produkujących gry wideo Drago Entertainment oraz Freemind.

rozwiń

Jacek Pogonowski – niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.

Jacek Pogonowski od czerwca 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Jacek Pogonowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r. Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o Biegłych Rewidentach.

rozwiń

Aleksander Marcin Ferenc – niezależny Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.

Aleksander Ferenc od listopada 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A. W latach 2016 – 2020 związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego najpierw zajmując stanowisko Investment Manager w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., a później stanowisko Head of Investment and M&A.

Wcześniej, w latach 2013 – 2015 sprawował funkcję dyrektora działu M&A w Żabka Polska sp. z o.o. W roku 2013 pracował jako dyrektor działu prywatyzacji w PKP S.A., a w latach 2012 – 2013 jako doradca w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 2009 – 2012 sprawował funkcję dyrektora działu M&A w PZU S.A. Od 2007 r. do 2009 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Europy Południowo-Wschodniej (SEE) w spółce Intermediate Capital Group PLC z siedzibą w Londynie. W latach 1999 – 2007 związany był z funduszem Societe Generale Asset Management Alternative Inevstments Private Equity (wcześniej Baring Corilius Private Equity oraz Baring Private Equity Partners). Od 1998 r. do 1999 r. pracował w IB Financial Advisors i Erste Investmens. Karierę zawodową rozpoczął pracując w latach 1995 – 1997 w firmie Arthur Andersen. Jest absolwentem kierunku Mechanika na Politechnice Warszawskiej (1991 r.) oraz posiada tytuł doktora uzyskany na tym samym wydziale w 1996 r. W 2006 r. uzyskał tytuł MBA na Manchester Business School (The University of Manchester). Studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim (Katholieke Universiteit Leuven) w Belgii. Aleksander Ferenc spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Aleksander Ferenc spełnia wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

rozwiń

Akcje i Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 18 stycznia 2021 r.*

Akcjonariusz Liczba akcji serii A (%) Liczba głosów (%)
Sebastian Wojciechowski 14.872.022 50,31 14.872.022 50,31
Bartosz Kmita 2.579.910 8,73 2.579.910 8,73
Bartosz Biełuszko 1.805.936 6,11 1.805.936 6,11
Krzysztof Dolaś 1.805.936 6,11 1.805.936 6,11
łącznie strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy** 21.063.804 71,25 21.063.804 71,25
Pozostali akcjonariusze 8.498.708 28,75 8.498.708 28,75
Razem 29.565.512 100 29.565.512 100

*Akcjonariat po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PCF Group S.A., tj. 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B zaoferowanych w ramach publicznej subskrypcji na podstawie prospektu PCF Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r.

**Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś są stroną umowy z dnia 26 czerwca 2020 r., która od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji spółki PCF Group S.A. do obrotu na rynku regulowanym stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dywidenda

Polityka w zakresie dywidendy

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Spółki jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w przewidywalny sposób. W związku z tym w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową, zakładającą coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych ogólnych zasad.

W odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe Zarząd przewiduje rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10% do 20% zysku netto.

Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową Grupy oraz plany rozwoju Grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne.

Zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku osiągniętego przez Spółkę i jego części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz wielkości wypłacanej dywidendy zależy w każdym wypadku od decyzji akcjonariuszy w ramach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją Zarządu.

Polityka dywidendowa podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Wszystkie akcje Spółki mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki z dniem ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio, w przypadku zaliczki na poczet dywidendy, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy jako daty przypadającej po dacie nabycia akcji.

Kalendarium

Brak wydarzeń.

Raporty

Bieżące

17.12.2020

Raport bieżący nr 1_2020
Przydzielenie dostepu do ESPI

Raport bieżący nr 2_2020
Rejestracja akcji i PDA przez KDPW

Raport bieżący nr 3_2020
Dopuszczenie do obrotu akcji i PDA przez GPW

Raport bieżący nr 4_2020
Komunikaty KDPW ws. rejestracji akcji i PDA

Raport bieżący nr 5_2020
Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA przez GPW

Raport bieżący nr 6_2020
Zakonczenie subskrypcji i sprzedazy Akcji Oferowanych

23.12.2020

Raport bieżący nr 7_2020
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 7_2020_ Statutu Spolki PCF Group S.A.

06.01.2021

Raport bieżący nr 1 2021
Przesunięcie daty premiery gry Outriders_

14.01.2021

Raport bieżący nr 2_2021
Wskazanie członków Rady Nadzorczej jako powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy

19.01.2021

Raport bieżący nr 3_2021
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 3_2021_Statut Spółki PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 3_2021_Articles of Association of PCF Group S.A.

25.01.2021

Raport bieżący nr 4_2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A (RB 4_2021)

Raport bieżący nr 5_2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A (RB 5_2021)

EBI

Okresowe

Brak raportów.

Walne zgromadzenie

Brak informacji.

Ład korporacyjny

Oświadczenie dotyczące polityki różnorodności

Spółka nie opracowała sformalizowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i doświadczenie. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, jej rozmiar i konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Członkowie władz i kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki dobierani są w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, w celu zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. Jednocześnie ze względu na dynamiczny rozwój Spółki, w ocenie Spółki ujęcie zasad zarządzania różnorodnością w ramach sformalizowanej polityki mogłoby ograniczać Spółkę w pozyskiwaniu osób o kompetencjach niezbędnych w danym momencie jej działalności.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Brak informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi.

Kontakt

Mateusz Kirstein
+48 22 455 65 21
ir@peoplecanfly.com