Pages

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Wprowadzenie

Rozumiemy, że jesteś świadomy i troszczysz się o swoje prywatne interesy i traktujemy to poważnie. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy PEOPLE CAN FLY dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz określa prawa użytkownika do prywatności.

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności informacji jest stałym obowiązkiem i dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w miarę jak będziemy podejmować nowe praktyki w zakresie danych osobowych lub przyjmować nowe polityki prywatności w przyszłości.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących sytuacjach:

 1. jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich;
 2. jesteś osobą, która składa wniosek do spółek z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych;
 3. jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową;
 4. jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin lub innych mediów społecznościowych;
 5. jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez Grupę PEOPLE CAN FLY eventach lub spotkaniach.

Jeśli uważasz, że chcesz wyjaśnić, jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych – nie wahaj się skontaktować z nami, wysyłając e-mail na adres: gdpr@peoplecanfly.com.

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JAKO OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ STRONĘ INTERNETOWĄ PEOPLECANFLY.COM

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki wchodzące w skład międzynarodowej Grupy PEOPLE CAN FLY, tj.:

 1. PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, Polska – jako Administrator Główny;
 2. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot’s Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF Great Britain;
 3. People Can Fly Canada Inc., B405 Ogilvy Avenue, Montreal, Quebec, H3N 1M3, Canada;
 4. People Can Fly U.S., LLC, C/O Wagner & Zwerman LLP, 201 Old Country Rd Suite 202, Melville NY 11747, US;
 5. People Can Fly Chicago, LLC, 1144 W Fulton Market Ste 300 Chicago, IL 60607, US.

Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: gdpr@peoplecanfly.com lub przesłanie listu na adres: PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, Polska.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Zakres oraz cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zależy od relacji, w jakiej z nami pozostajesz.

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w związku z uzasadnionym interesem Współadministratorów, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby zgłoszone przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w celu wywiązania się przez Współadministratorów z obowiązków ciążących na nich na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, tj. na podstawie art. 22Kodeksu pracy;
 2. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby nawiązania współpracy na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie;
 4. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) oraz inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych – w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 5. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w związku z uzasadnionym interesem Współadministratorów, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w plikach Essential Cookies (więcej o plikach Cookies dowiesz się pod linkiem https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2020/08/informacje-o-plikach-cookies.pdf) na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnienie serwisu peoplecanfly.com i dbanie o jego bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk. Ewentualne zbierane dane obejmują: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP oraz odsyłacz http (tj. stronę, z której do nas dotarłeś).

Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez nas w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, poprzez dostarczenie Ci możliwości odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w plikach Cookie innych niż Essential Cookies na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą możesz w każdej chwili wycofać, korzystając z naszego Zestawu Zgody na Pliki Cookie (Cookie Consent Kit).

Jeżeli jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin lub innych mediów społecznościowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. imię, nazwisko, nazwa profilu na portalu, adres e-mail, inne dane użytkownika udostępnione przez Ciebie za pomocą ustawień prywatności na danym portalu – w celu informowania o działalności Grupy PEOPLE CAN FLY i promowania świadczonych przez nią usług, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. imię, nazwisko, dane kontaktowe – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z Twoją aktywnością na profilu Grupy PEOPLE CAN FLY na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin lub innych mediów społecznościowych, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w eventach lub spotkaniach organizowanych przez Grupę PEOPLE CAN FLY

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu wykonania umowy zawartej w następstwie zaakceptowania przez Ciebie warunków udziału w evencie lub spotkaniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z wykonywaniem umowy, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu prowadzenia statystyk i archiwizacji, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czy będziemy profilować Twoje dane osobowe, czy też będziemy podejmować automatyczne decyzje w oparciu o Twoje dane osobowe?

Nie. Nie zamierzamy tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe, ani podejmować automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

Czy podanie nam swoich danych osobowych jest konieczne?

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, jakim jest nawiązanie lub kontynuowanie współpracy.

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym zgłaszasz chęć udziału. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody nie muszą zostać nam przez Ciebie podane, a my nie możemy takiej decyzji przyjąć za podstawę wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes oraz w związku ze świadczeniem usług są nam potrzebne, aby umożliwić obsługę strony peoplecanfly.com.

W przypadku innych danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – dane te są podawane dobrowolnie.

Jeżeli jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin lub innych mediów społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do treści publikowanych na profilach Grupy PEOPLE CAN FLY na tych portalach.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w eventach lub spotkaniach organizowanych przez spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci udziału w przedsięwzięciu, w którym chęć udziału została przez Ciebie zgłoszona.

Jakie są Twoje prawa jako podmiotu danych?

Masz prawo:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. poprawiania Twoich danych osobowych;
 3. wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@peoplecanfly.com. Wycofanie zgody jest dla Współadministratorów wiążące w zakresie danych, których przetwarzanie miało miejsce na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem;
 4. ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 6. przenoszenia Twoich danych osobowych;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma ono miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora).

Ponadto przysługuje Ci prawo do skontaktowania się w każdej chwili z właściwym organem nadzorczym Unii Europejskiej lub państw członkowskich i wniesienia skargi w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane?

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes:

 1. nie dłużej niż 12 miesięcy; albo
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu – jeżeli przed upływem 12-miesięcznego terminu skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie będzie innych przesłanek umożliwiających nam dalsze ich przetwarzanie; albo
 3. do czasu przedawnienia naszych roszczeń – jeżeli to one są źródłem naszego uzasadnionego interesu.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy lub zgłoszeniem żądania przed jej zawarciem przez okres niezbędny do wykonania umowy lub zadośćuczynienia zgłoszonemu żądaniu.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym, obciążającym Grupę PEOPLE CAN FLY z mocy przepisów prawa, przez okres, jaki wynika z tych przepisów prawa.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Grupa PEOPLE CAN FLY może ujawnić Twoje dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych. Twoje dane osobowe będą jednak zawsze traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich ujawnienie na piśmie lub w formie elektronicznej, lub jeśli nie jesteśmy do tego prawnie uprawnieni lub zobowiązani.

Jako organizacja międzynarodowa możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do innych spółek z Grupy PEOPLE CAN FLY wymienionych jako Współadministratorzy, jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów wymienionych powyżej. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innymi mechanizmami wprowadzonymi zgodnie z zasadami ustanowionymi w RODO.

Privacy Policy

Privacy Policy


Introduction

We appreciate that you are aware of and care about your own personal privacy interests, and we take it seriously. This Privacy Policy describes the PEOPLE CAN FLY Group policies and practices regarding the collection and use of your personal data and sets out your privacy rights.

We recognize that information privacy is an ongoing responsibility, and we will from time to time update this Privacy Policy as we implement new personal data protection practices or adopt new privacy policies in future.

In what situations do we process your personal data?

We process your personal data in the following situations:

 1. You are an existing or potential client, supplier or vendor of the PEOPLE CAN FLY Group, or an employee of any of them;
 2. You are a person who applies to any of PEOPLE CAN FLY Group companies in one of recruitment processes published on our website or via social media;
 3. You are a visitor of our website;
 4. You are a person who “liked” or otherwise linked their profile with the PEOPLE CAN FLY Group profiles on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn or other social media;
 5. You are a participant of an event or meeting organized by the PEOPLE CAN FLY Group.

If you feel that you need to further clarify the purposes of processing of your personal data – do not hesitate to contact us by sending an e-mail to: gdpr@peoplecanfly.com.

PROCESSING PERSONAL DATA OF PEOPLECANFLY.COM SITE VISITORS

Who is the controller of your personal data?

The Joint Controllers of your personal data are the following companies being members of the international PEOPLE CAN FLY Group:

 1. PCF Group S.A., al. “Solidarności” 171, 00-877 Warsaw, Poland,– as the Lead Controller;
 2. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot’s Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF Great Britain;
 3. People Can Fly Canada Inc., B405 Ogilvy Avenue, Montreal, Quebec, H3N 1M3, Canada;
 4. People Can Fly U.S., LLC, C/O Wagner & Zwerman LLP, 201 Old Country Rd Suite 202, Melville NY 11747, USA;
 5. People Can Fly Chicago, LLC,1144 W Fulton Market Ste 300 Chicago, IL 60607, USA.

Whom can you contact regarding the processing of your personal data?

You should send any questions regarding the processing of your personal data by e-mail to: gdpr@peoplecanfly.com, or by ordinary mail to: PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warsaw, Poland.

For what purpose and on what legal basis do we process your personal data?

The scope and the purpose of processing of your personal data depends on the relationship between you and us.

If you are an existing or potential client, supplier or vendor of the PEOPLE CAN FLY Group, or an employee of any of them

We process your personal data for the following purposes:

 1. to protect legitimate interests of the Joint Controllers which include defending and exercising legal claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
 2. to perform a contract to which the data subject is party or to take appropriate steps at the request of the data subject prior to entering into a contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR);
 3. to ensure that the Joint Controllers comply with the legal obligations to which they are subject (Article 6 (1) (c) of the GDPR).

If you are a person who applies to any of PEOPLE CAN FLY Group companies in one of recruitment processes published on our website or via social media

We process the following personal data:

 1. identity data, address, education, length of previous employment, employment history, contact details (telephone and e-mail), to a limited extent your image (unless you follow our guidelines and send us your resume without a picture) – for the purpose of conducting a recruitment process, i.e. on the basis of Article 221 of the Labor Code;
 2. identity data, address, education, length of previous employment, employment history, contact details (telephone and e-mail), to a limited extent your image (unless you follow our guidelines and send us your resume without a picture) – for the purpose of conducting a recruitment process leading to the execution of an agreement other than an employment contract, i.e. on the basis of Article 6 (1) (b) of the GDPR;
 3. other data that you provide in the recruitment documents – on the basis of Article 6 (1) (a) of the GDPR, i.e. on the basis of your freely given and informed consent to their processing;
 4. identity data, address, education, length of previous employment, employment history, contact details (telephone and e-mail), to a limited extent your image (unless you follow our guidelines and send us your resume without a picture) and other data that you provide in the recruitment documents – for the purposes of future recruitment processes;
 5. identity data, address, contact details (telephone and e-mail) – in relation to the Joint Controllers’ legitimate interests which include defending and exercising legal claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

If you are a visitor to our website

We process your personal data included in Essential Cookies (more about Cookies here: https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2020/08/cookie_notice.pdf) based on Joint Controllers’ legitimate interests (Article 6 (1) (f) of the GDPR). Our legitimate interest here is to make the peoplecanfly.com website available, ensure its security and gather basic statistical data. Your data that may be collected include: your source IP address, IP address country of origin and the http referrer (i.e. the website from which you reached our site).

We also process your personal data in relation to providing you with electronic services, by way of giving you the opportunity to visit and use our website (Article 6 (1) (b) of the GDPR).

We may also process your personal data in Cookies other than Essential Cookies based on your freely given and informed consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR) that you can withdraw at any time using our Cookie Consent Kit.

If you are a person who “liked” or otherwise linked their profile with the PEOPLE CAN FLY Group profiles on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn or other social media

We process your personal data for the following purposes:

 1. first name, last name, name of the profile on the portal, e-mail address, other user data provided by you using the privacy settings on a given portal – in order to inform about the activities of the PEOPLE CAN FLY Group and promote its services, i.e. on the basis of the Joint Controllers’ legitimate interests set out in Article 6 (1) (f) of the GDPR;
 2. first name, last name, contact details – for the purpose of exercising or defending legal claims insofar as they may result in connection with your activity on the PEOPLE CAN FLY Group profile on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn or other social media, i.e. based on the Joint Controllers’ legitimate interests set out in Article 6 (1) (f) of the GDPR.

If you are a participant of an event or meeting organized by the PEOPLE CAN FLY Group

We process your personal data for the following purposes:

 1. first name, last name, contact details (telephone and e-mail), place of work – in order to perform the agreement executed by way of your approval of the terms of participation in the event or meeting, i.e. on the basis of Article 6 (1) (b) of the GDPR;
 2. first name, last name, contact details (telephone and e-mail) – for the purpose of exercising or defending legal claims insofar as they may result from or relate to the performance of the agreement, i.e. on the basis of the Joint Controllers’ legitimate interests set out in Article 6 (1) (f) of the GDPR;
 3. first name, last name, contact details (telephone and e-mail), place of work – in order to perform statistical and archive duties, i.e. on the basis of the Joint Controllers’ legitimate interests set out in Article 6 (1) (f) of the GDPR.

Are we going to profile your personal data, or take automatic decisions based on your personal data?

No. We have no intention to create profiles based on your personal data, or take automatic decisions based on your personal data.

Must you provide your personal data to us?

If you are an existing or potential client, supplier or vendor of the PEOPLE CAN FLY Group, or an employee of any of them

Providing your personal data is voluntary, however it is necessary in order to engage in or continue your cooperation with us.

If you are a person who applies to any of PEOPLE CAN FLY Group companies in one of recruitment processes published on our website or via social media

Providing your personal data is voluntary, however it is necessary for conducting the recruitment process in which you wish to participate. You are not obliged to provide us with the personal data that are to be given on the basis of your consent, and we are not allowed to let your decision in this respect determine the outcome of our recruitment process.

If you are a visitor to our website

Your personal data are processed based on our legitimate interests and in relation to the provision of our services we need them to ensure the functionality of the peoplecanfly.com website.

With respect to the personal data that are to be given on the basis of your consent – providing such data is voluntary.

If you are a person who “liked” or otherwise linked their profile with the PEOPLE CAN FLY Group profiles on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn or other social media

Providing your personal data is voluntary, however it is necessary to provide you with access to the content published on the PEOPLE CAN FLY Group profiles on these social media.

If you are a participant of an event or meeting organized by the PEOPLE CAN FLY Group

Providing your personal data is voluntary, however it is necessary to facilitate your participation in the event or meeting in which you are willing to participate.

What are your rights as data subject?

You have the right to:

 1. access to your personal data;
 2. correct your personal data;
 3. withdraw your consent at any time by sending an e-mail to: gdpr@peoplecanfly.com. The withdrawal of consent is binding for the Joint Controllers with regard to the data the processing of which was based on such consent. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal;
 4. restrict the processing of your personal data;
 5. have your personal data erased (the right to be forgotten);
 6. transfer your personal data;
 7. object to the processing of your personal data when it is carried out on the basis of Article 6 (1) (f) of the GDPR (i.e. based on controller’s legitimate interests).

Furthermore, you have the right to contact the relevant regulatory authorities of the European Union or its member states at any time and lodge a complaint in the event of a possible breach of data protection regulations.

How long will PEOPLE CAN FLY Group store your data?

The PEOPLE CAN FLY Group stores your personal data processed on the basis of our legitimate interests:

 1. no longer than 12 months; or
 2. until an objection is made – if before the lapse of the 12-month period you effectively object to the processing of your data and there are no other grounds for further processing by us; or
 3. until our claims are time-barred – if they serve as the basis of our legitimate interests.

The PEOPLE CAN FLY Group stores your personal data processed in connection with the performance of a contract or making a request prior to entering into a contract for a period which is necessary to perform the contract or satisfy the request.

The PEOPLE CAN FLY Group stores your personal data processed in connection with a legal obligation imposed on the PEOPLE CAN FLY Group by virtue of law for a period of time prescribed by that law.

The PEOPLE CAN FLY Group stores your personal data processed on the basis of your consent until you withdraw your consent to the processing, but no longer than 12 months.

To whom we may disclose your data?

The PEOPLE CAN FLY Group may disclose your personal data to its service providers or vendors, e.g. IT service providers, hosting providers or marketing solutions providers. However, your personal data will always be treated as confidential and will not be disclosed to any third parties that do not act on our behalf, unless you have consented to their disclosure in writing or electronically, or unless we are not legally entitled or obliged to do so.

As an international organization we may transfer your personal data outside the European Economic Area (EEA) – to other PEOPLE CAN FLY Group companies referred to as the Joint Controllers, if it is necessary to fulfill legitimate interest of those Joint Controllers. In such case the data transfer is secured by mutual agreements based on standard contractual clauses approved by the European Commission or other mechanisms introduced pursuant to the principles set out in the GDP

Copyright © 2020 PCF GROUP S.A.

PCF Group Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw at al. Solidarności 171, 00-877 Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under the National Court Register Number (KRS): 0000812668, having the Tax Identification Number (NIP): 5213451404, National Business Registry Number (REGON): 141081673 and the share capital of PLN 599.004,52 fully paid-in.
Please enter your birth date to continue
x
×