Pages

Privacy Policy Gate

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Wprowadzenie

Rozumiemy, że jesteś świadomy i troszczysz się o swoje prywatne interesy i traktujemy to poważnie. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy PEOPLE CAN FLY dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz określa prawa użytkownika do prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności informacji jest stałym obowiązkiem i dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w miarę jak będziemy podejmować nowe praktyki w zakresie danych osobowych lub przyjmować nowe polityki prywatności w przyszłości, bądź w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę Prywatności w Internecie wraz z datą ostatniej aktualizacji.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących sytuacjach:

 1. jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich;
 2. jesteś osobą, która składa wniosek do spółek z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych;
 3. jesteś osobą odwiedzającą nasze strony internetowe;
 4. jesteś osobą, która powiązała swój profil lub w inny sposób weszła w interakcję z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY w mediach społecznościowych;
 5. jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez Grupę PEOPLE CAN FLY eventach lub spotkaniach;
 6. korzystasz z gier, których Grupa PEOPLE CAN FLY jest producentem lub wydawcą.

Jeśli uważasz, że chcesz wyjaśnić, jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych – nie wahaj się skontaktować z nami, wysyłając e-mail na adres: privacy@peoplecanfly.com.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki wchodzące w skład międzynarodowej Grupy PEOPLE CAN FLY, tj.:

 1. PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, Polska – jako Administrator Główny;
 2. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot’s Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF, Wielka Brytania;
 3. People Can Fly Canada Inc., B405 Ogilvy Avenue, Montreal, Quebec, H3N 1M3, Kanada;
 4. People Can Fly U.S., LLC, C/O Gettry Marcus CPA, P.C., 88 Froehlich Farm Blvd., 3rd Floor, Woodbury, NY 11797, USA;
 5. People Can Fly Chicago, LLC, C/O Gettry Marcus CPA, P.C., 88 Froehlich Farm Blvd., 3rd Floor, Woodbury, NY 11797, USA;
 6. People Can Fly Ireland Limited, Regus House, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Dublin, D02 HW77, Irlandia.

Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Administrator Główny powołał inspektora ochrony danych, którym jest Agata Klimek-Cortinovis. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@peoplecanfly.com lub przesłanie listu na adres: PCF Group S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, Polska.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Zakres oraz cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zależy od relacji, w jakiej z nami pozostajesz.

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w związku z uzasadnionym interesem Współadministratorów, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby zgłoszone przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w celu wywiązania się przez Współadministratorów z obowiązków ciążących na nich na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre spośród poniżej wskazanych danych osobowych w następujących celach:

 1. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia umowy o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby nawiązania współpracy na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie;
 4. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), w ograniczonym zakresie wizerunek (o ile nie zastosujesz się do wytycznej z ogłoszenia o wysyłaniu do nas CV bez zdjęcia) oraz inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych – w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 5. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w związku z uzasadnionym interesem Współadministratorów, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą nasze strony internetowe

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w plikach Essential Cookies (więcej o plikach Cookies dowiesz się pod linkiem https://peoplecanfly.com/wp-content/uploads/2020/08/informacje-o-plikach-cookies.pdf) na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnienie naszych serwisów internetowych i dbanie o ich bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk. Ewentualne zbierane dane mogą obejmować: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP oraz odsyłacz http (tj. stronę, z której do nas dotarłeś).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas w związku umożliwieniem Ci odwiedzania i korzystania z naszych stron internetowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w plikach Cookie innych niż Essential Cookies na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą możesz w każdej chwili wycofać, korzystając z naszego Zestawu Zgody na Pliki Cookie (Cookie Consent Kit).

Jeżeli jesteś osobą, która powiązała swój profil lub weszła w interakcje z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY w mediach społecznościowych

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre spośród poniżej wskazanych danych osobowych w następujących celach :

 1. imię, nazwisko, nazwa profilu na portalu, adres e-mail, inne dane użytkownika udostępnione przez Ciebie za pomocą ustawień prywatności na danym portalu – w celu informowania o działalności Grupy PEOPLE CAN FLY i promowania świadczonych przez nią usług, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. imię, nazwisko, dane kontaktowe – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z Twoją aktywnością na profilu Grupy PEOPLE CAN FLY na portalach społecznościowych, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w eventach lub spotkaniach organizowanych przez Grupę PEOPLE CAN FLY

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre spośród poniżej wskazanych danych osobowych w następujących celach:

 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu wykonania umowy zawartej w następstwie zaakceptowania przez Ciebie warunków udziału w evencie lub spotkaniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z wykonywaniem umowy, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu prowadzenia statystyk i archiwizacji, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli korzystasz z gier, których Grupa PEOPLE CAN FLY jest producentem lub wydawcą

W pewnych wypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych gier (w tym adres IP), system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, dane dotyczące sprzętu komputerowego oraz inne informacje (w tym techniczne), które przekazujesz korzystając z naszych gier. Dane te możemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu komunikacji z Tobą, jako użytkownikiem naszych gier oraz w celu ulepszenia lub zmodyfikowania naszych gier.

Pamiętaj, że w zależności od platformy, na której zamawiasz w przedsprzedaży, kupujesz lub korzystasz z naszych gier, właściciele platform mogą zbierać i przetwarzać Twoje różne dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie znajdziesz na odpowiednich platformach.

Czy będziemy profilować Twoje dane osobowe, czy też będziemy podejmować automatyczne decyzje w oparciu o Twoje dane osobowe?

Nie. Nie zamierzamy tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe, ani podejmować automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

Czy podanie nam swoich danych osobowych jest konieczne?

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą Grupy PEOPLE CAN FLY lub pracownikiem któregokolwiek z nich

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, jakim jest nawiązanie lub kontynuowanie współpracy.

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym zgłaszasz chęć udziału. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody nie muszą zostać nam przez Ciebie podane, a my nie możemy takiej decyzji przyjąć za podstawę wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą nasze strony internetowe

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes oraz w związku ze świadczeniem usług są nam potrzebne, aby umożliwić obsługę naszych stron internetowych.

W przypadku innych danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – dane te są podawane dobrowolnie.

Jeżeli jesteś osobą, która powiązała swój profil lub weszła w interakcje z profilami Grupy PEOPLE CAN FLY w mediach społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do treści publikowanych na profilach Grupy PEOPLE CAN FLY w mediach społecznościowych.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w eventach lub spotkaniach organizowanych przez spółki z Grupy PEOPLE CAN FLY

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci udziału w przedsięwzięciu, w którym chęć udziału została przez Ciebie zgłoszona.

Jeżeli korzystasz z gier, których Grupa PEOPLE CAN FLY jest producentem lub wydawcą

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes oraz w związku ze świadczeniem usług są nam potrzebne, aby umożliwić korzystanie z gier, ich modyfikację oraz ulepszanie naszych usług.

Jakie są Twoje prawa jako podmiotu danych?

Masz prawo:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. poprawiania Twoich danych osobowych;
 3. wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@peoplecanfly.com. Wycofanie zgody jest dla Współadministratorów wiążące w zakresie danych, których przetwarzanie miało miejsce na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem;
 4. ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 6. przenoszenia Twoich danych osobowych;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma ono miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora).

Ponadto przysługuje Ci prawo do skontaktowania się w każdej chwili z właściwym organem nadzorczym Unii Europejskiej lub państw członkowskich i wniesienia skargi w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane?

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes:

 1. nie dłużej niż 12 miesięcy; albo
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu – jeżeli przed upływem 12-miesięcznego terminu skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie będzie innych przesłanek umożliwiających nam dalsze ich przetwarzanie; albo
 3. do czasu przedawnienia naszych roszczeń – jeżeli to one są źródłem naszego uzasadnionego interesu.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy lub zgłoszeniem żądania przed jej zawarciem przez okres niezbędny do wykonania umowy lub zadośćuczynienia zgłoszonemu żądaniu.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym, obciążającym Grupę PEOPLE CAN FLY z mocy przepisów prawa, przez okres, jaki wynika z tych przepisów prawa.

Grupa PEOPLE CAN FLY przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Grupa PEOPLE CAN FLY może ujawnić Twoje dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych. Twoje dane osobowe będą jednak zawsze traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich ujawnienie na piśmie lub w formie elektronicznej, lub jeśli nie jesteśmy do tego prawnie uprawnieni lub zobowiązani.

Jako organizacja międzynarodowa możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do innych spółek z Grupy PEOPLE CAN FLY wymienionych jako Współadministratorzy, jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów wymienionych powyżej lub do dostawców usług IT lub hostingowych. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innymi mechanizmami wprowadzonymi zgodnie z zasadami ustanowionymi w RODO, lub zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Copyright © 2022 PCF GROUP S.A. All rights reserved.

PCF Group Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw at al. Solidarności 171, 00-877 Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under the National Court Register Number (KRS): 0000812668, having the Tax Identification Number (NIP): 5213451404, National Business Registry Number (REGON): 141081673 and the share capital of PLN 718,805.42 fully paid-in.
Please enter your birth date to continue
x
×