Pages

People Can Fly otwiera nowe studio w Krakowie

People Can Fly otwiera nowe studio w Krakowie

Warszawa, 24.11.2022 r.

PCF Group S.A. (People Can Fly) otworzyło kolejne biuro na południu Polski – w Krakowie. 

„Konsekwentnie rozbudowujemy nasze zespoły w Polsce i na świecie. Otwarcie biura w Krakowie jest częścią realizacji strategii Grupy i ważnym krokiem w rozwoju naszego nowego, oryginalnego IP – projektu Red.” – mówi Mateusz Kirstein, Co-Head of Studios, Europe w People Can Fly. – „W południowej Polsce jesteśmy już obecni dzięki PCF Rzeszów oraz katowickiemu Incuvo; Krakowowi przyglądaliśmy się już od pewnego czasu. Wierzymy, że ten ruch pozwoli nam na dalsze umacnianie zespołów deweloperskich i projektów People Can Fly.” – dodaje Kirstein.

Projekt Red – nowe, oryginalne IP w portfolio Grupy – znajduje się obecnie w fazie koncepcyjnej. 

PCF Kraków jest czwartym biurem studia People Can Fly w Polsce i ósmym na świecie.

People Can Fly zatrudnia ponad 600 pracowników w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Newcastle, Nowym Jorku, Chicago, Montrealu i Toronto, a także w systemie pracy zdalnej. Obecnie Studio pracuje nad 7 projektami równolegle. Trwają prace nad Gemini – nowym projektem dla Square Enix; projektami Dagger, Bifrost oraz Victoria – grami przeznaczonymi do wydania w modelu self-publishing; projektem w fazie koncepcyjnej – Red; jak również dwoma projektami opartymi o technologię VR – Green Hell VR oraz nowym projektem będącym adaptacją VR jednego z IP z portfolio Grupy. W tym roku Studio obchodzi 20 rocznicę swojego istnienia.

People Can Fly opens new office in Krakow, Poland

People Can Fly opens new office in Krakow, Poland

Warsaw, 24 November 2022

PCF Group S.A. (People Can Fly) is pleased to announce the opening of a new office in Poland, located in Krakow, southern Poland.  

“We are consistently growing our teams both in Poland and worldwide. Opening PCF Krakow is a part of the Group’s strategy implementation and a significant step in the development of our new, original IP – Project Red.” – says Mateusz Kirstein, Co-Head of Studios, Europe at People Can Fly. – “We’ve been looking closely at Krakow for some time now as we are already strongly present in southern Poland with PCF Rzeszów and Incuvo, in Katowice. We see this step as an opportunity to expand People Can Fly’s development teams and projects.” – adds Kirstein. 

Project Red – a new original IP in the Group’s portfolio – is currently in the concept phase. 

PCF Krakow is the studio’s fourth office in Poland and eighth worldwide.

People Can Fly is employing over 600 people in Warsaw, Rzeszow, Lodz, Krakow, Newcastle, New York, Chicago, Montreal, and Toronto, as well as in a remote work system. Studio is currently working on seven projects. There’s Gemini – new project with Square Enix; Projects Dagger, Bifrost and Victoria – games to be released in the self-publishing model; and a project in the concept phase – Red; as well as two projects in VR technology – Green Hell VR and a new project based on one of the IPs from the Group’s portfolio. This year, the Studio is celebrating the 20th Anniversary of its presence in the industry. 

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x