Pages

PCF Group S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji i wprowadzić akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Niniejszy komunikat ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w tym komunikacie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii bez rejestracji lub wyłączenia z obowiązku rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Niniejszy komunikat stanowi reklamę. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), akcjach spółki (w tym o akcjach oferowanych) oraz ofercie akcji Spółki. Zapisy na akcje oferowane Spółki powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie, który zostanie opublikowany przez Spółkę po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PCF Group S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji i wprowadzić akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warszawa, 24.11.2020 roku

Spółka PCF Group S.A. (PCF Group, Spółka, PCF, People Can Fly), globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA1, informuje o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Oferta).

Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań jesteśmy na „ostatniej prostej” przed rozpoczęciem oferty akcji i debiutem na Giełdzie. Jestem przekonany, że inwestorzy pozytywnie ocenią perspektywy rozwoju People Can Fly, które może pochwalić się portfolio gier, które odniosły globalny sukces. Wierzę, że przed nami bardzo dobre perspektywy, gdyż jesteśmy przed premierą największej produkcji w naszej historii – gry Outriders, której wydawcą jest Square Enix, globalny koncern z siedzibą w Tokio. Nasza gra Bulletstorm sprzedała się do tej pory w kilku milionach egzemplarzy. Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży Outriders, ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja. Ponadto w naszym oddziale w Nowym Jorku rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu prace nad kolejną nową grą, która podobnie jak Outriders będzie realizowana przy współpracy z międzynarodowym wydawcą. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze plany rozwoju. Cieszę się, że w kolejnych jego etapach będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze Spółkimówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

Wyniki Grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017–2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym zanotowaliśmy prawie 53 mln zł przychodów, tj. o prawie 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku oraz ponad 17 mln zł zysku nettomówi Michał Sokal, dyrektor finansowy PCF Group S.A.1)  Gry segmentu AAA to wysokobudżetowe produkcje charakteryzujące się wysoką jakością, przeznaczone na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox

O People Can Fly

PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games.

Grupa PCF osiągnęła w latach 2017-19 średniorocznie 38% wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2019 przychody wyniosły prawie 84 mln zł, wobec 70 mln zł przychodów w 2018 roku i 44 mln zł w roku 2017.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa wypracowała prawie 53 mln zł przychodów czyli prawie o 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży Grupy towarzyszy zachowanie wysokiej rentowności jej działalności. Zysk EBITDA po pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł ponad 21 mln zł (40,3% marża EBITDA), a zysk netto osiągnął poziom ponad 17 mln zł.

Kluczowe przewagi konkurencyjne:

 • 1

  Doświadczony deweloper gier AAA. People Can Fly jest rozpoznawalną marką wysokobudżetowych gier typu Triple-A w popularnym na całym świecie segmencie shooter. Posiada unikalne doświadczanie w tworzeniu gier poparte sukcesem takich tytułów jak Painkiller czy Bulletstorm (własne IP) oraz współtworzeniem gier serii Gears of War czy bijącego rekordy popularności Fortnite.

  Dzięki wieloletniej współpracy z Epic Games, światowym liderem w zakresie tworzenia gier AAA i producentem silnika Unreal Engine, oraz wydawcami będącymi liderami w branży interactive entertainment z segmentu gier AAA, w tym Square Enix, Spółka uzyskała biznesowe, organizacyjne i produkcyjne know-how oraz niezbędne doświadczenie w tworzeniu gier AAA, zarówno od strony zarządzania procesem produkcji gier wideo z tego segmentu, jak i współpracy operacyjnej z takimi wydawcami. Wykorzystując doświadczenie ze współtworzenia silnika Unreal Engine, Spółka rozwija PCF Framework – autorskie rozszerzenie silnika Unreal zwiększające jego funkcjonalności.

 • 2

  Międzynarodowy zespół deweloperski. Jednym z atutów People Can Fly jest międzynarodowy zespół około 260 pracowników i współpracowników, w tym około 200 specjalistów pracujących bezpośrednio nad produkcją gier w 4 studiach (Warszawa, Nowy Jork, Newcastle, Rzeszów) oraz 2 start-up studiach (Montreal i Łódź). Taka struktura ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje People Can Fly możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.

 • 3

  Unikalny model biznesowy. W ostatnich trzech latach model biznesowy PCF opierał się głównie na produkcji własnych gier AAA w ramach długofalowej współpracy z wydawcami. Taki model zakłada, że Spółka otrzymuje płatności w zamian za wykonanie kolejnych etapów prac nad poszczególnymi elementami gry (tzw. milestone’ów), a po wydaniu gry PCF jest uprawniony do udziału w zyskach ze sprzedaży (tzw. royalties – tantiem) w ustalonej proporcji, po zwrocie kosztów wydawcy. Pomimo współpracy z wydawcą, PCF samodzielnie zarządza procesem produkcji i zachowuje maksymalną niezależność kreatywną i artystyczną w zakresie koncepcji gry oraz realizuje własną wizję artystyczną. Z finansowego punktu widzenia, model produkcji gier wspólnie z wydawcą pozwala na zapewnienie PCF płynności finansowej poprzez stałe przepływy pieniężne oraz realizację marży na etapie procesu produkcji.

  Spółka planuje także produkcję gier klasy AAA w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych przez PCF gier w oparciu o istniejące lub nowo stworzone IP.

Działamy w segmencie gier, który jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów nowoczesnej gospodarki na świecie. To, co wyróżnia People Can Fly, to nasz odmienny profil ryzyka biznesowego w porównaniu z innymi polskimi wiodącymi producentami gier Triple-A. Współpracujemy z największymi międzynarodowymi wydawcami gier, którzy finansują koszty produkcji, odpowiadają za marketing i sprzedaż gier. Natomiast my, jako deweloper, otrzymujemy wynagrodzenie za wykonanie kolejnych etapów pracy nad grą (tzw. milestone’ów – kamieni milowych). To powoduje, że mamy stabilną sytuację finansową i mniejsze ryzyko prowadzenia biznesu, gdyż zarabiamy przez cały okres produkcji, a dodatkowo otrzymujemy określony procent z zysku ze sprzedaży gry mówi Sebastian Wojciechowski.

Gra Outriders

Outriders to ambitna, trzecio-osobowa gra typu shooter z elementami RPG osadzona w realiach dark science-fiction. Wydawcą Outriders jest Square Enix, który ma w swoim portfolio znane na całym świecie tytuły takie jak: Final Fantasy, Life is Strange, Tomb Raider, Just Cause czy Avengers Marvela.

Gra Outriders ma być dostępna na konsole nowej generacji: Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5, jak również na PC, a także konsole: Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro. Jeszcze w 2021 roku gra Outriders dostępna będzie również w Stadii, serwisie streamingowym dla graczy funkcjonującym w ramach koncernu Google.


Rynek gier AAA

Zgodnie z danymi Superdata (Nielsen) gry z segmentów premium (gry AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4% (łącznie 19 mld USD) wartości całego rynku gier wideo w 2019 roku (łącznie 109,4 mld USD). Superdata prognozuje, że w roku 2020 segment gier AAA osiągnie wartość blisko 20 mld USD.


Strategia Spółki oraz powody Oferty

Celem strategicznym Grupy PCF jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG.

Strategii Spółki zakłada m.in. powiększenie zespołu produkcyjnego, inwestycje w nową produkcję na bazie IP Spółki oraz rozwój nowych obszarów działalności w oparciu o markę People Can Fly.

W ramach strategii Zarząd Spółki podzielił cele strategiczne na dwa horyzonty czasowe: cele krótkoterminowe (12 – 24 miesięcy) oraz cele długoterminowe (powyżej 24 miesięcy).

Jednymi z krótkoterminowych celów strategicznych Spółki są dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub też przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo na potrzeby tworzenia przez Grupę nowych IP. Jednocześnie, po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego Grupy, zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, Spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez Grupę gier w modelu self-publishing, tj. jako ich wydawca, w oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP, co stanowi jeden z celów strategicznych Grupy w horyzoncie długoterminowym.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację wybranych krótkoterminowych celów strategicznych Spółki wskazanych powyżej oraz opracowanie koncepcji i rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP.


Oferta

Planowana oferta publiczna spółki PCF Group S.A. będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 zł każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (Oferujący)).

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie będą krajowi inwestorzy instytucjonalni i indywidualni oraz wskazani pracownicy i współpracownicy Spółki (inwestorzy w transzy pracowniczej).

Każdy z Oferujących jest stroną umowy lock-up o ograniczeniu rozporządzania akcjami istniejącymi (w tym Akcjami Sprzedawanymi) należącymi do każdego z Oferujących obowiązującej (i) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – do dnia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie; (ii) w stosunku do pozostałych akcji istniejących – do dnia upływu 4 lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW. Prawa do akcji oraz Akcje Nowej Emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez inwestorów w transzy pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW.

Przeprowadzenie Oferty jest planowane do końca 2020 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Doradcami procesu IPO spółki PCF Group S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Globalny Koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak – doradca prawny, Grant Thornton – audytor oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Niniejszy komunikat dotyczy: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”) i ma charakter reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301. W żadnym wypadku komunikat ten nie stanowi prospektu ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Celem niniejszego komunikatu nie jest udzielenie porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani finansowej. Informacje zawarte w komunikacie są aktualne na dzień ich publikacji, co oznacza, że po tej dacie mogą przestać być aktualne ze względu na szereg różnych okoliczności. Ze względu na charakter tego komunikatu jako reklamy nie należy również polegać na jego kompletności. Żadna z informacji zawartych w komunikacie, do których uzyskali Państwo dostęp, nie może samodzielnie stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy komunikat nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie będzie prospekt Spółki („Prospekt”), który zostanie sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Prospektowym, i po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego w ramach Oferty rolę globalnego koordynatora (www.trigon.pl). Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych wskazanych powyżej w okresie jego ważności. Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie, który zostanie opublikowany przez Spółkę po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na wskazanych powyżej stronach internetowych.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie będzie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu po jego zatwierdzeniu i publikacji, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej Akcji Oferowanych Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu a także informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji).

NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE PODLEGA, NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY I NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie , nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.

Niniejszego komunikatu nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszego komunikatu stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki lub grupy kapitałowej („Grupa”) oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki lub Grupy do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu oraz rozwoju sytuacji w sektorze, w którym działa Spółka. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Spółki oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub Grupy lub ich sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki lub Grupy.

Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby.

Piotr M. Szelenbaum appointed General Counsel of PCF Group S.A.

Piotr M. Szelenbaum appointed General Counsel of PCF Group S.A.

Warsaw, 9 November 2020 — As of November Piotr M. Szelenbaum joins PCF Group S.A. (People Can Fly) to manage the Group’s legal department.

We have decided to employ a seasoned professional with years of experience under his belt to add strength to our department as we are planning our stock exchange debut. I am very glad that Piotr will take the responsibility for one of the key functions in the PCF Group’s structure. I truly appreciate Piotr’s successful track record and I have enjoyed our cooperation in the past on other projectssays Sebastian Wojciechowski, President of the Management Board and majority shareholder of PCF Group S.A.

Piotr Szelenbaum developed his career as a partner in reputable international law firms (including Greenberg Traurig and White & Case), and recently as a partner of the law firm SPCG. He has been recommended for years by international legal publications such as Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 a well as Legal 500 EMEA in the categories of Corporate/M&A and Capital Markets.

In his practice, Piotr focuses on capital market regulations and corporate law. In more than twenty years of work for international law firms, Piotr advised on domestic transactions and projects implemented on international financial markets. He advised in various M&A transactions, significant block trades on the Warsaw Stock Exchange, as well as on the structuring and implementation of public offerings of securities and other capital market transactions.

As General Counsel of People Can Fly S.A. I will have the opportunity to participate in an exciting process of development of the unique firm that is People Can Fly. I hope to contribute together with the whole PCF team to achieving its ambitious goalssays Piotr Szelenbaum.

***

In September this year PCF Group S.A. filed the issue prospectus with the Polish Financial Supervision Authority. The Company intends to conduct a public offering of shares and make its public debut on the Warsaw Stock Exchange by the end of this year. PCF Group owns the People Can Fly studio – a globally recognized developer of AAA games. Games developed by People Can Fly include award winning titles acclaimed worldwide by gamers and media, such as Painkiller, Bulletstorm and Gears of War: Judgment.

Today, in cooperation with the global publisher Square Enix, People Can Fly is working on the largest production in its history — an RPG shooter Outriders that is planned to be released on 2 February 2021.

Disclaimer:

Neither this document as a whole nor any of its parts are intended for distribution, whether directly or indirectly, within or into the territory of the United States of America, Canada, Japan, Australia or other jurisdictions where such public distribution of information contained herein may be subject to restrictions or may be prohibited by law.

This document is for advertising purposes only and should in no circumstances be used as a basis to make decisions on purchasing or subscribing for securities of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”).

This document is not an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company. The prospectus that has been prepared in relation to the public offering of the Company shares in the territory of Poland (the “Offer”) and the seeking of admission and introduction of the Company shares to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange (the “Admission”), when approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego), will constitute, together with all duly approved and published supplements and published updating announcements, the only legally binding document containing information on the Company, the Offer and Admission (the “Prospectus”). When approved by the Polish Financial Supervision Authority, the Prospectus will be published on the Company’s web site (www.peoplecanfly.com) and additionally, for information purposes only, on the web site of the Global Coordinator – Trigon Dom Maklerski S.A. with its registered office in Kraków (www.trigon.pl).

The approval of the Prospectus by the Polish Financial Supervision Authority should not be understood as an endorsement of the securities offered in the Offer or subject to the Admission. It is recommended that the potential investors read the Prospectus after it is approved by the Polish Financial Supervision Authority and published, before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities concerned by the Prospectus.

This document is not a disclosure recommending or suggesting an investment strategy, in particular it is not an investment recommendation within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest.

This document is not an offer to sell or an invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company in the territory of the United States of America. The securities referred to in this document have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred within the United States of America, except in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act or in transactions that are not subject to these requirements, subject to compliance with the relevant laws governing trading in securities in any state or jurisdiction in the United States of America.

Neither the Company nor any of its subsidiaries or affiliates assumes any liability for any losses related to a use of this document or any part or content hereof, or for any other reasons in relation to this document.

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x