Pages

Mecenas Piotr M. Szelenbaum obejmuje stanowisko General Counsel w PCF Group S.A.

Mecenas Piotr M. Szelenbaum obejmuje stanowisko General Counsel w PCF Group S.A.

Warszawa, 9.11.2020 r. – Od listopada br. do spółki PCF Group S.A. (People Can Fly) dołączył mec. Piotr M. Szelenbaum, który będzie kierował departamentem odpowiedzialnym za nadzór prawny w Grupie.

– Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie profesjonalisty z wieloletnim doświadczeniem, który wzmocni nasz zespół w związku z planowanym wejściem spółki na giełdę. Cieszę się, że Piotr obejmuje jedną z kluczowych funkcji w strukturze organizacyjnej Grupy PCF. Bardzo doceniam dotychczasowe sukcesy Piotra, z którym miałem już okazję współpracować w przeszłości przy innych projektach – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

Mec. Piotr Szelenbaum rozwijał swoją karierę jako partner w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Greenberg Traurig oraz White & Case), a ostatnio jako partner w kancelarii SPCG. Od wielu lat jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa takie jak Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz Legal 500 EMEA w kategorii Corporate/M&A i Capital Markets.

Piotr Szelenbaum jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. Posiada  ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie obsługiwał zarówno transakcje krajowe, jak i projekty realizowane na międzynarodowych rynkach finansowych. Doradzał w wielu procesach dotyczących transakcji typu M&A, nabywaniu znacznych pakietów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym.

– Objęcie przeze mnie stanowiska General Counsel w PCF Group S.A. otwiera możliwość uczestnictwa w niezwykle interesującym procesie rozwoju tak unikalnego podmiotu, jakim jest studio People Can Fly. Mam nadzieję, że będę mógł przyczynić się – wraz z całym zespołem PCF – do realizacji tej ambitnej wizji – mówi mec. Piotr Szelenbaum.

***

Spółka PCF Group S.A. złożyła we wrześniu br. prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PCF Group jest właścicielem studia People Can Fly, globalnie rozpoznawalnego dewelopera gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Dopuszczenie”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie stanowił wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi i opublikowanymi suplementami oraz opublikowanymi komunikatami aktualizującymi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”). Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (www.trigon.pl).

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie będzie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaniu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

People Can Fly, one of the most experienced developers of AAA games in Poland, intends to debut on the Warsaw Stock Exchange this year

People Can Fly, one of the most experienced developers of AAA games in Poland, intends to debut on the Warsaw Stock Exchange this year

Warsaw, 1 September 2020 — PCF Group S.A. (People Can Fly) filed the prospectus with the Polish Financial Supervision Authority. The company is planning to hold a public offering of shares and make its public debut on the Warsaw Stock Exchange (IPO) by the end of this year.

People Can Fly, a globally recognized developer of AAA games, intends to join the growing group of gaming companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Games developed by People Can Fly include award winning titles acclaimed worldwide by gamers and media, such as Painkiller, Bulletstorm and Gears of War: Judgment. Additionally, during its eight-year-long partnership with Epic Games — a global developer and publisher of games and related technology — People Can Fly cooperated on the development of such titles as Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx and Fortnite. People Can Fly’s technology backbone is based on Unreal Engine — a popular game development engine created by Epic Games.

In cooperation with the global publisher Square Enix, People Can Fly is currently working on the largest production in its history — an RPG shooter Outriders, scheduled for release towards the end of 2020.

The company has also recently commenced the development of a new AAA game, among other things. As in the case of Outriders, this production will be executed in cooperation with a leading global game publisher. The game is intended to be released on next-generation consoles and streaming platforms and is developed by People Can Fly’s studio in New York. In order to match the scale of the new project, People Can Fly is planning to significantly expand its New York branch over the next 12-18 months, and is additionally expanding its start-up studio in Montreal.

People Can Fly has a long record of successfully developed AAA games and experience in cooperating with the leading global publishers. The public listing of the company is an important step forward that will strengthen the People Can Fly’s position on the global market of top-tier game developers. We are proud to say that we have one of the most experienced teams in Poland which includes approximately 190 experts and specialists in the fields of software engineering, animation, graphics, design, visual and sound effects, as well as game production. It should be emphasized that some of the company’s shareholders are the key managers responsible for the development of the company’s projects, associated with the company for years: Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś and Jarosław Surowiec. We are a global company with studios in Poland, the UK, USA and Canada, and we are recognized as one of the pioneers on the Polish and European market for AAA shooters. Our best recognized franchises include: Painkiller, Bulletstorm and Gears of War: Judgment, created in cooperation with Epic Gamessays Sebastian Wojciechowski, president of the management board and majority shareholder of PCF Group S.A.Currently, together with Square Enix, we are finalizing work on a new AAA game, an RPG shooter called Outriders. It is the largest production in the history of People Can Fly. We have high hopes for the worldwide release of Outriders later this yearadds Sebastian Wojciechowski.


1) AAA games are high-budget games of outstanding quality, designed for personal computers (PCs) as well as Play Station and Xbox consoles, available in global digital distribution on Steam, PlayStation Store, Microsoft Store and other distribution platforms, with box versions available in traditional stores.

Outriders

Outriders is a highly ambitious third person shooter with RPG elements, set in a dark science-fiction universe. The publisher of Outriders is Square Enix, a global holding company headquartered in Tokyo that develops and publishes games around the world. Its portfolio includes universally recognized franchises such as Final Fantasy, Life is Strange, Tomb Raider, Just Cause, and Marvel’s Avengers. Inon Zur, the world-famous composer of music in games such as Dragon Age, Fallout, Prince of Persia, Siberia, and Baldur’s Gate, has composed the orchestral score and music of Outriders. Inon Zur is an Emmy Award winner and a three-time BAFTA nominee. The official game trailer is available at https://outriders.square-enix-games.com/en-gb/

Outriders provides hours of immersive gameplay. Those who participated in our media events and had an opportunity to test-play Outriders, rate the game very highly. We are convinced that players around the world will appreciate it, and that it will open a new chapter in People Can Fly’s historysays Bartosz Kmita, creative director and one of the shareholders at PCF Group S.A.

An intense marketing and promotional campaign for Outriders has been conducted since the beginning of 2020 together with the publisher, Square Enix. Game presentations at press events in Warsaw (January 2020), Los Angeles (February 2020) and the PAX EAST 2020 conference in Boston at the turn of February and March 2020, generated great interest across the media landscape. In the first quarter of this year, Outriders generated almost 650 articles in the most prestigious media outlets around the world, as well as 260 videos that have been viewed more than 15 million times. Marketing activities for Outriders will continue throughout 2020 and will include the Outriders Broadcast format – monthly online events each presenting a chosen aspect of the game, promoted on the Twitch platform and the game’s YouTube channel which can be found here: https://www.youtube.com/outriders

Outriders is to be available for the new generation consoles: Xbox Series X and PlayStation 5, as well as for PCs and Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X and PlayStation 4 Pro consoles, towards the end of 2020. From 2021, Outriders will also be available on the Google Stadia streaming platform.


People Can Fly

The People Can Fly studio was established in 2002 and is one of the pioneers of shooter video games in Poland and Europe. It is one of the three most experienced Polish developers of AAA games. In 2007, the company’s majority shareholder became Epic Games — an American game development company and the creator of the Unreal Engine technology — a popular game development engine and the backbone of People Can Fly’s productions. Another milestone in the company’s growth was a management buyout from Epic Games in 2015 by Sebastian Wojciechowski, one of People Can Fly’s managers at that time and a member of the company’s management board.

One of the most important assets of People Can Fly is its international team of approximately 250 employees and associates, including about 190 professionals developing games in four studios and two start-up studios located on two continents, including a newly opened start-up studio in Łódź, Poland. Such a structure gives People Can Fly better access to top game development and industry professionals worldwide, and the ability to develop at least two AAA games simultaneously.


AAA games market

According to Superdata (Nielsen), in 2019 the premium segments games (AAA games) for PCs and consoles made up approximately 17.4% (USD 19 billion total) of the entire video games market value (USD 109.4 billion total). Superdata predicts that in 2020 the AAA games segment will be worth nearly USD 20 billion.

PCF Group S.A. will be advised in the IPO process by: Trigon Dom Maklerski acting as global coordinator, Greenberg Traurig Grzesiak — legal counsel, Grant Thornton — auditor, and cc group — as investor relations and public relations advisor.


Disclaimer:

Neither this document as a whole nor any of its parts are intended for distribution, whether directly or indirectly, within or into the territory of the United States of America, Canada, Japan, Australia or other jurisdictions where such public distribution of information contained herein may be subject to restrictions or may be prohibited by law.

This document is for advertising purposes only and should in no circumstances be used as a basis to make decisions on purchasing or subscribing for securities of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”).

This document is not an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company. The prospectus that has been prepared in relation to the public offering of the Company shares in the territory of Poland (the “Offer”) and the seeking of admission and introduction of the Company shares to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange (the “Admission”), when approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego), will constitute, together with all duly approved and published supplements and published updating announcements, the only legally binding document containing information on the Company, the Offer and Admission (the “Prospectus”). When approved by the Polish Financial Supervision Authority, the Prospectus will be published on the Company’s web site (www.peoplecanfly.com) and additionally, for information purposes only, on the web site of the Global Coordinator – Trigon Dom Maklerski S.A. with its registered office in Kraków (www.trigon.pl).

The approval of the Prospectus by the Polish Financial Supervision Authority should not be understood as an endorsement of the securities offered in the Offer or subject to the Admission. It is recommended that the potential investors read the Prospectus after it is approved by the Polish Financial Supervision Authority and published, before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities concerned by the Prospectus.

This document is not a disclosure recommending or suggesting an investment strategy, in particular it is not an investment recommendation within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest.

This document is not an offer to sell or an invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company in the territory of the United States of America. The securities referred to in this document have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred within the United States of America, except in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act or in transactions that are not subject to these requirements, subject to compliance with the relevant laws governing trading in securities in any state or jurisdiction in the United States of America.

Neither the Company nor any of its subsidiaries or affiliates assumes any liability for any losses related to a use of this document or any part or content hereof, or for any other reasons in relation to this document.

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x